Vi har numera securitaslarm i lägenheten. Väldigt lätt att sköta.