Inglasningen klar. Juli- 15. vy från gatan. Lätt att vika undan allting.

Inglasningen igen :-)

För att öppna glasen på balkongen så börjar du med att föra spaken åt sidan.

För varje glasskiva en och en mot väggen. Börja med glasskivan närmast väggen.